Avada Admin

הנצחת רה"מ לוי אשכול

מדרשת נצרים נמצאת במועצה האזורית אשכול, אך טבעי היה שנחקור את דמותו של אשכול ונראה מקרוב על שמי נקראה המועצה שבה אנו חיים. גילינו אישיות מרתקת שאת פירות תרומתו אנו מרגישים עד היום. המשיכו לקרוא…

Avada Admin

סיורים בעקבות לוי אשכול

מדרשת נצרים מקיימת סיורים העוסקים בפועלו של רה"מ לוי אשכול לאורך השנים. מים, חקלאות, התיישבות, ביטחון וחברה. בואו לסייר ולהכיר. מעבר לסיורים.

Avada Admin

סרטון ראשית ההתישבות

מדרשת נצרים הפיקה את הסרט "אשכול של התיישבות" העוסק בראשית ההתישבות בנגב והפרחת השממה בעידדו ובניצוחו של לוי אשכול. קראו עוד על הפקת הסרט.

להורדת חוברת מערכי שיעורים

לומדים על לוי אשכול

עם פטירתו של לוי אשכול הוקמו מפעלי הנצחה רבים לזכרו.
על שמו של לוי אשכול נקבעו מספר אתרים גאוגרפיים ואתרים לאומיים ברחבי הארץ: חבל אשכול, הגן הלאומי אשכול, אתר אשכול של חברת מקורות, תחנת הכוח אשכול והכפר הירוק על שם לוי אשכול.
עם זאת הנצחתו האמיתית של אשכול תהיה ע"י הנחלת פועלו ומורשתו לדורות הבאים אחריו.

eshkol game